Silverstadens Ekonomi & Redovisning

Vi är en redovisningsbyrå som hjälper företag med alla typer av ekonomi och kontorstjänster.
Vi sätter alltid Dig som kund i centrum och anpassar vår service efter just dina behov


Nyheter från SRF

Betalning för trängselskatteförmån

För en anställd med bilförmån är förmån av trängselskatt vid privat körning som arbetsgivaren betalar en separat skattepliktig förmån. Skatteverket redogör i ett ställningstagande för vad som gäller när en anställd med bilförmån betalar ett belopp motsvarande förmånen.

En ny dataskyddslag

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen.


Silverstadens Ekonomi & Redovisning AB
Agueligatan 10, 733 38, Sala
Telefon: 0224-67 71 90
Fax: 0224-145 40
E-post: info@silverstadensekonomi.se
Vi är medlemmar i SRF-Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF logo